คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับฟังข้อมูลการศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    27 พ.ย. 2565     อ่านแล้ว 260


 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศีกษา งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และตัวแทนนิสิตจากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆที่คณะมนุษยศาสตร์เปิดการเรียนการสอน ให้แก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 140 คน ที่มีความสนใจต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง