ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566


 สุรีย์พร    18 พ.ย. 2565     อ่านแล้ว 287


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566
- ดร.จิตติมา นาคีเภท โครงการวิจัยเรื่อง นาฏยประดิษฐ์ ชุด มังคละเพลินพิศพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
-อาจารย์ รัชดาพร สุคโต โครงการวิจัยเรื่อง งานวิจัยสร้างสรรค์การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด พุทธบูชาพระชินราชา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนเมืองพิษณุโลก
- ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว และ ดร.หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติในการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19
- อาจารย์ ประชากร ศรีสาคร โครงการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ภูมิปัญญาเพลงขอทาน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ของครูประทีป สุขโสภา (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เพลงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2563)

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง