โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4


 สุรีย์พร    22 ต.ค. 2565     อ่านแล้ว 290


 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง QS 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแนะนำข้อมูลในด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนิสิตเกี่ยวกับการเตรียมตัวหางาน ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลการเรียนดี อีกด้วย ในการนี้ คณะได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อ “มุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ศึกษาต่อและดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา” ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น นิสิตยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การสร้างงานด้วยทักษะผู้ประกอบการ” วิทยากรโดย คุณพองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา และทีมงาน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง