การแสดงดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต


 สุรีย์พร    6 ต.ค. 2565     อ่านแล้ว 336


 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแสดงดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต "Good Old Days Project Concert" โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง