กิจกรรมเวที Chilling เวทีปล่อยของ


 สุรีย์พร    22 ก.ย. 2565     อ่านแล้ว 255


 

 

วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมเวที Chilling เวทีปล่อยของ เพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงความสามารถพิเศษ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการรร่วมกันในศาสตร์และศิลป์ ด้านต่างๆ ออกมาเป็นการแสดง ร้อง เล่น เต้น ดนตรี ฯลฯ ที่นิสิตสนใจนำเสนอ โดยมีนิสิตให้ความสนสมัครเข้าร่วมแสดง กว่า 10 ทีม โดยมีการแสดง ดนตรีสากล ดนตรีไทย เต้น และยังมีศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สนใจร่วมสนุกส่งการแสดงเพลงพื้นบ้าน ร่วมในงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค่าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีพื้นที่หารายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษกิจอีกทางหนึ่ง

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง