คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดเมนูพร้อมองค์ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยการยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไปสู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว


 สุรีย์พร    19 ก.ย. 2565     อ่านแล้ว 167


 

 

วันที่ 18 ก.ย. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดเมนูพร้อมองค์ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 60 ราย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไปสู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว" ประจําปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีนายจุติ
ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ (ในฐานะนักวิจัยร่วม) ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
โครงการนี้ คณะนักวิจัยร่วมกับ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชื่อดังของประเทศไทย พัฒนาสูตรอาหารพื้นถิ่นให้เป็นอาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเมนูที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา คือ ห่อหมกปลา ปลาเห็ด และตาล โดยปรับปรุงสูตรให้ดีต่อสุขภาพ คือ ลดปริมาณโซเดียมลง 50% ลดปริมาณน้ำตาลลง 40%และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้อาหารพื้นถิ่นของพิษณุโลกกลายเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพที่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถรับประทานได้
นอกจากนี้ ห่อหมกยังได้รับการพัฒนาทั้งสูตรและกรรมวิธีให้กลายเป็นของฝากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งชื่อว่า “ห่อหมกปลาฟาด” อยู่ในรูปแบบไส้กรอกห่อหมก ซูชิใบยอ ลูกชิ้นห่อหมก และ เบอร์เกอร์ห่อหมก ส่วนตาล ถูกแปลงรูปให้เป็นขนมบัตเตอร์เค้กตาล ซึ่งยังคงเอกลักษณ์พื้นถิ่นความเป็นขนมตาลทั้งกลิ่น สี และรสชาติ แต่อยู่ในเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กในรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปฝากเป็นของฝากได้ นับว่าตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
.......
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ
Onusa Suwanpratest

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง