นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น


 สุรีย์พร    29 ต.ค. 2564     อ่านแล้ว 463


 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วย ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นำนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 2 คน คือ นายธวัชชัย อ่วมบุญ และนางสาวณีรนุช ภาคภูมิ ที่รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนภาษาจีนระยะสั้นในโครงการ Taiwan Huayu Enrichment Scholarship (HES) เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อลาเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น ในระหว่างธันวาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565 โดยท่านอธิการบดีกล่าวแสดงความชื่นชมและให้โอวาทแก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา เมื่อได้รับโอกาสที่ดีแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีกลับมาเพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถมาเพิ่มทักษะการเรียน และนึกถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้มอบเหรียญพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา 2546 ให้แก่นิสิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เดินทางไปศึกษาต่อโดยสวัสดิภาพ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง