ทุกหลักสูตร!!!... การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA (V.4.0)


 สุรีย์พร    24 มิ.ย. 2564     อ่านแล้ว 481


 

 

ทุกหลักสูตร!!!... 
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA (V.4.0)

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง