คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อหารือรับฟังข้อเสนอแนะการกำหนดทิศทางการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างสำนักหอสมุดกับคณะ


 สุรีย์พร    5 ต.ค. 2563     อ่านแล้ว 659


 

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณพีระ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เดินทางมาขอรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักหอสมุดและเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับคณะให้มีความคล่องตัวสูง ตลอดจนแนะนำการให้บริการต่างๆของสำนักหอสมุด อาทิ การบริการออนไลน์ การให้บริการทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUIR) และ ความร่วมมือการร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการ NU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง