คณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


 สุรีย์พร    1 ต.ค. 2563     อ่านแล้ว 573


 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตรจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะ มนุษยศาสตร์ และคณะผู้บริหารทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ บทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายในงานยังมีกิจกรรมโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 80 ผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ทั้งนี้ ดร.วิชญ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้นำเสนอนวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยจัดขบวนรำพื้นบ้านมังคละต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และผู้ติดตามอีกด้วย

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง