อำลาช่อแก้ว


 สุรีย์พร    21 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 482


 

 

วันที่ 18 กันยายน 2563 รองศาสตรจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยง “อำลาช่อแก้ว” ที่จัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตรุ่นน้องได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง