ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณ ะร่วมกับที่ปรึกษา ประจำคณะเกี่ยวกับ มุมมอง ความคิด คาดหวังของประกอบการต่อบัณฑิตใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19


 สุรีย์พร    18 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 712


 

 

วันที่ 18 กันยายน 2563 รองศาสตรจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ ร่วมให้การต้อนรับคุณโกศล สนิทวงษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสัน ไพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณกมล สัจจา รองกรรมการผู้จัดการ Logistics & Supply Chain Office Kao C.P.Co.,Ltd. และ บริษัท Ayutthaya Port & ICD.Co.,Ltd. ทั้งสองท่านให้เกียรติเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความคาดหวังของ stakeholder เพื่อนำไปพัฒนา สนับสนุนนโยบายของการบริหารงานคณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง