งานบริการการศึกษา จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    18 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 580


 

 

วันที่ 18 กันยายน 2563 งานบริการการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องพะราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 300 คน ทั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ศิรวิชญ์ อภัยราช อาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เรืออากาศเอก นพดล พันธุ์หลง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่า) และนายขัตติยะ จันเหมือนเผือก เจ้าของธุรกิจ (ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) มาถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “มุมมอง ความคิด ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ศึกษาต่อ และการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณโกศล สนิทวงษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสัน ไพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด และ คุณกมล สัจจา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Logistics & Supply Chain Office Kao C.P.Co.,Ltd. และ บริษัท Ayutthaya Port & ICD.Co.,Ltd มาร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “มุมมอง ความคิด คาดหวังของประกอบการต่อบัณฑิตใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมกับโลกอาชีพ และที่สำคัญต้องเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเองประสบผลสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง