สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย (KEC) แนะนำการศึกษาต่อประเทศเกาหลีให้แก่นิสิสาขาวิชาภาษาเกาหลี


 สุรีย์พร    17 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 518


 

 

วันที่ 17 กันยายน 2563  คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Kim Young Jin ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย (KEC) ที่เดินทางมาแนะนำการศึกษาต่อประเทศเกาหลีแก่นิสิสาขาวิชาภาษาเกาหลี โดยได้แนะนำการเตรียมตัวในการศึกษาต่อ ทุนรัฐบาลเกาหลี (GKS) ตลอดจนการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ณ ห้องประชุม HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง