สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3


 สุรีย์พร    7 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 481


 

 

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ณ สถานประกอบการและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส และเรียนรู้ลักษณะงานทางด้านการโรงแรม ตลอดจนเทคนิคในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานจากสถานที่จริง ซึ่งนิสิตและคณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ดังนี้
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จ.ลำปาง โดยมีคุณสายชล ยอดแก้ว เป็นมัคคุเทศก์บรรยายประวัติความเป็นมาการก่อตั้งโรงงานผลิตชามตราไก่แห่งแรกและขั้นตอนการผลิตชามตราไก่
- เข้าสักการะและเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง
- กราบสักการะและเยี่ยมชมศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเชียงมั่น โดยมี อาจารย์พยอมทิพย์ ชัยชนะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของศาสนสถานต่าง ๆ รวมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย
- เข้าเยี่ยมชม บริษัท ชินวัตรไหมไทย จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ออกแบบ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง อันจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่นิสิตในอนาคต
- ศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรงแรม U Nimman โรงแรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง