NBT North สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกบันทึกเทปการแสดงชุดรำมังคละ เพื่อร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก


 สุรีย์พร    14 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 1653


 

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย คณาจารย์จากภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง และหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่เดินทางมาบันทึกเทปการแสดง  รำมังคละ  แสดงโดยนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง และ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ซึ่งจะออกอากาศในรายการ “สานศิลป์” ตอน มังคละเภรีศาสตร์ดนตรี มรดกภูมิปัญญา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ทางทีวีดิจิตอล ช่อง NBT North สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
...........
 การแสดงรำมังคละ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การแสดงดนตรีและการรำพื้นบ้านมังคละ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาศิลปะการแสดงที่เป็นผู้สร้างสรรค์การรำมังคละ และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เป็นผู้สืบทอดวงดนตรีพื้นบ้านมังคละ
การรำมังคละที่จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอการรำมังคละประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละ ที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2552-2562 จำนวน 4 ชุดการแสดง ได้แก่ รำพุทธบูชานเรศวรมังคลาปุระ รำมังคละช่อแก้ว รำมังคละรำเพลิน และรำมังคละเสลาลีลา
รำพุทธบูชานเรศวรมังคลาปุระ เป็นการสร้างสรรค์การรำนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธนเรศวรมังคลาปุระ ซึ่งในดนตรีและท่ารำสะท้อนถึงหลักธรรมของพุทธศาสนา
รำมังคละช่อแก้ว และ รำมังคละรำเพลิน เป็นการสร้างสรรค์ท่ารำที่นำมาจากวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและลักษณะเด่นของจังหวัดพิษณุโลก เช่น ท่าไก่เหลืองหางขาว ท่าหนุ่มสามล้อป้อสาวเรือนแพ ท่าบางแก้วลีลา ท่าไผ่พริ้ว ท่าสาวหมี่ซั่ว ท่าปลาตะโกก ท่าเด็ดดอกบีป ท่าดอกอ้อล้อลม เป็นต้น
รำมังคละเสลาลีลา มีแนวคิดในการนำเสนอความงดงามของดอกเสลา อันเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกับการเปรียบความงดงามของดอกเสลากับความมุ่งมั่นในการเรียนและการทำกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...............
ขอบคุณข้อมูล ภาควิชาศิลปะการแสดง

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง