ฟร้องซ์ติดปีก...จากจุดเริ่มต้นจนพร้อมบิน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 795


 

 

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้จัดโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "ฟร้องซ์ติดปีก : จากจุดเริ่มต้นจนพร้อมบิน" ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจินดามาศ มณีพงศ์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการปฏิบัติการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น ระดับ 10 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ประวัติความเป็นมาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจน ได้ให้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน ณ ห้อง Slope Hu 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง