ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลCWIEดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566


 สุรีย์พร    4 เม.ย. 2567     อ่านแล้ว 23


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง