ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีธรรม (วิถีไทยวิถีธรรม)


 สุรีย์พร    1 มี.ค. 2567     อ่านแล้ว 43


 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ รองศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี และ ดร.ธนพล เอกพจน์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา ในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีธรรม (วิถีไทยวิถีธรรม) เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประวัติความเป็นมาของวัดจุฬามณีและความสำคัญของจารึกวัดจุฬามณี” และ “ความเป็นมาของเรือนไทยวัดจันทร์ตะวันออก” จากวิทยากรของสำนักศิลปากรที่ 6 พร้อมสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา จากนั้นได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสมาธิชนะใจตนเอง ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 191จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

.

On February 3, 2567, the Thai Language Department, Faculty of Humanities, led by Associate Professor Dr. Supaporn Kongsirirat and Associate Professor Wararat Mahamontri, along with Dr. Thanapon Ekaphot, led second-year Thai language students to learn and experience local culture and religion in the project "Strengthening Learning of Local Culture and Learning Thai Ways of Life" to attend a special lecture on the topics "History of Wat Chulamanee and Its Significance in Inscription" and "History of Thai Houses at Wat Chan Tawanok" by speakers in the Fine Arts Department at 6th National Broadcasting Services of Thailand. Subsequently, they participated in a self-awareness training course at the Mental Power Institute, branch 191, Phitsanulok Province.


 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง