• ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
  • โทร055-962035
  • แฟ็กซ์ 055-962000
  • อีเมลhumanadmission@nu.ac.th
  • รับสมัครนักศึกษา055-962051

การเดินทาง

  •  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อย แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางตาคลี - ตากฟ้า 40 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 1) จากตากฟ้า เลี้ยว ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 ไปอีก 160 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ไปอีก 17 กิโลเมตร ถึงพิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร หรือจากชัยนาทไม่ต้องเลี้ยวขวาไปตาคลี - ตากฟ้า แต่ขับต่อไป นครสวรรค์ใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 370 กิโลเมตร
  •  พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ : มีรถปรับอากาศชั้น 1 จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวัน วันละ 13 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 04.45 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (02) 9362924-5
  •  รถไฟ จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก โดยออกจากสถานีรถไฟหัวล าโพงวันละ 14 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.05 น. - 23.10 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟหัวล าโพง โทรศัพท์ (02) 2237010 ต่อ 5100-1 หรือ รถไฟด่วน พิเศษ (สปรินเตอร์) จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวัน โดยออกจากสถานีหัวล าโพงวันละ 5 เที่ยว คือ เที่ยว 08.25 น. 10.55 น. 16.35 น. 19.25 น. และ 23.10 น.
  •  มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก วันละ 3 เที่ยว