วันที่ รายการ เอกสาร
21 ธ.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566
16 พ.ย. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566
19 ต.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566
21 ก.ย. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566
21 ก.ย. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566
24 ส.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566
20 ก.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566
16 มิ.ย. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566
18 พ.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566
20 เม.ย. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566
16 มี.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566
16 ก.พ. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
19 ม.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
22 ธ.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565
17 พ.ย. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565
26 ต.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565
15 ก.ย. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565
18 ส.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565
8 ส.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
8 ส.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
21 ก.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565
23 มิ.ย. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565
8 มิ.ย. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
19 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565
21 เม.ย. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
17 มี.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
17 ก.พ. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
20 ม.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
23 ธ.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564
26 พ.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564
18 พ.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
21 ต.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
16 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
26 ส.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564
22 ก.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
8 ก.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
24 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
20 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
22 เม.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
18 มี.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
18 ก.พ. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
21 ม.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
26 พ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
24 พ.ย. 2563 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
22 ต.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
18 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563
17 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
1 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2563
20 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
20 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
31 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
25 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
26 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563
12 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
19 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
5 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
16 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
26 ธ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
28 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
30 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
17 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
26 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
15 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
18 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562