คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์ แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง

ผู้เขียนข่าว : Supawit   Panmanee
วันที่เขียน : 23 กุมภาพันธ์ 2561    
เปิดอ่าน : 312  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ประกาศจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์ แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (337)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ร่วมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก (38)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีถวายชัยมงคลสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวัน... (35)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงค... (31)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ (31)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “ทักษะกา... (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้แทนฝ่ายการต่าง... (19)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  สาขาวิชาวิชาคติชนวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย “... (17)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยแนะแนวสัญ... (14)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของภาษาฝรั่งเศสกับธุรก... (13)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th