คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 18 ธันวาคม 2561    
เปิดอ่าน : 170  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม HU1307 ซึ่งมีอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 23 คน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เน้นย้ำเรื่องนโยบายและพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงแจ้งความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างและการปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องให้คำปรึกษานิสิต การปรับปรุงห้องน้ำรวมและการปรับปรุงลานจอดรถคณะฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารคณะฯ ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความโปร่งใสและความสุขในการทำงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในรั้วคณะมนุษยศาสตร์


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (1051)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (427)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสและสเปน (289)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (220)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ (80)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสเปนและกีฬาฟุตบอล" (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (24)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษา... (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (11)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 28 (7)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th