คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (HU–NU OPENHOUSE )

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 17 ธันวาคม 2561    
เปิดอ่าน : 190  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 รองศาตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองจาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ศรีสะเกษ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (HU–NU OPENHOUSE ) ณ ห้อง Slope HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับฟังการแนะนำหลักสูตรและแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทยภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  พม่าศึกษา  นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทย และดุริยางคศาสตร์สากล จากนั้น สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการขึ้นรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ชมหอพักนิสิต  สำนักหอสมุด อาคารเรียนรวม QS โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  หอพระเทพรัตน์ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร และสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (1051)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (427)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสและสเปน (289)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (220)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ (80)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสเปนและกีฬาฟุตบอล" (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (24)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษา... (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (11)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 28 (7)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th