คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการปัจฉิมนิเทศ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 19 พฤศจิกายน 2561    
เปิดอ่าน : 90  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมที่ออกสู่โลกภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา หรือการเรียนต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรต่างๆต่อไป โครงการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและการสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “บัณฑิตที่มัดใจนายจ้างในยุค 4.0” และ อาจารย์กิตติพัฒน์  แสนทวีสุข อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ให้ความรู้ในหัวข้อ “บัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน” ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (905)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (140)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (109)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การแข่งขัน 2 Minute English Monologue (58)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (35)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (24)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากว... (10)
  [ราคาขายกลาง] ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (7)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th