คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Postmodernism and Research”

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 14 กันยายน 2561    
เปิดอ่าน : 235  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Postmodernism and Research” เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ความรู้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจทำวิจัยทางด้านPostmodernism โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Postmodernism  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์โดยตรง ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (912)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (147)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (117)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (114)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (42)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (32)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (20)
  [ราคาขายกลาง] ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18)
  [ข่าวการศึกษา] ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (15)
  [ข่าวการศึกษา] ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (12)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th