คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 500  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (464)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปวีณา จันทร์นวล (399)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจาร... (62)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมประจำภาคเรียนคณาจารย์ชาวต่างประเทศ (61)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารเดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ (47)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื... (41)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ (33)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่... (33)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับช... (29)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ (28)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th