คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 470  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาพม่าศึกษา และ สาขาวิชาภาษาไทย) (416)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา “วันมหิดล” (142)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการจัดอบรมการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาไทย (115)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (96)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ (83)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (71)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การบรรยายแนะแนวศึกษาต่อไต้หวัน (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย (48)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (47)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Academic Training for Primary & Secondary School teachers held by Department of English Naresuan University (46)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th