คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 461  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล (831)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน (680)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลลูกกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ (467)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Kunming University of Science and Technology เดินทางมาเจรจาก่อตั้ง “สถาบันขงจื่อ” (448)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาไทยจัดการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน” (378)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (303)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล บรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศ... (203)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] English Instructors Needed (193)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Welcome our new lecturer, Mr. Gaël Cehner to the Faculty of Humanities, Naresuan University. (183)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการ “น้อมวันทา...มุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เกตุปาน" (145)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th