คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 479  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] A new lecturer Introduction (333)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้... (279)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Flipped Classroom in EFL Classroom (240)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญวิสา จันทร (185)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติงานประ... (144)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 (142)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] A new lecturer orientation (125)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ผู้บริหารพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกาหลีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วรรณคดีเกาหลี” (101)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] How to write a SEXY resume and application letter (97)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th