คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 454  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย (2913)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) Offre d'emploi (277)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์เปิดกลุ่มวิชาโทใหม่ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ และกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา (218)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] English Instructors Needed (85)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (51)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] KM การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (46)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเตรียมความพร้อมค่ายกล้าดอกแก้ว (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนชั้น ม.6 (27)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การอบรมภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป (23)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” (19)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th