คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 451  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (281)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์เปิดกลุ่มวิชาโทใหม่ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ และกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา (153)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (101)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (44)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (42)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนายศรัณยวุฒิ กังวานวงศ์ไพศาล (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] KM ความผูกพันในองค์กร (19)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (18)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th