คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 420  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] บรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (77)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูอาจารย์ ครั้งที่ 1 (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] บรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (29)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] สาขาวิชาภาษาจีนร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ในงาน Miracle of Chinese New Year 2016 (28)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ชาวต่างชาติ (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี (22)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต หลักสูตรภาษาจีน (22)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] “เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมเกาหลี” (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงและขับร้องคอรัสในพิธีเปิดโครงก... (16)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved. พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ Email : supawitp@nu.ac.th