คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 548  ครั้ง  
 Favorites  Print

 •      ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
   


  ขึ้นข้างบน  5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

  10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
    [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ] ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 (248)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัดโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาประ... (204)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ในหัวข้อ “สัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าแล... (201)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย (195)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ณ ... (159)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาศิลปะการแสดง และภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศ... (86)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมภาษาอาเซียน ครั้งที่ 1 ภาษาเวียดนาม (77)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิ... (55)
    [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความในการประ... (32)
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ครั้งที่ 20 (21)  สารบัญเว็บไซต์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

  Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

  พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th