คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 445  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) (426)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (70)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (47)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ (33)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกแล... (29)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IMUS Institute ประเทศฟิลิปปินส์ (27)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการฝึกอบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (18)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมผู้นำนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (17)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม 5 ส HU Big Cleaning Day (12)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th