คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 439  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) (358)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่2/2558 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (152)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิ... (72)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (66)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (55)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ... (50)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (31)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ (20)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมกา... (6)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th