คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 532  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (899)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (415)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (235)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึ... (206)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (162)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี 1 อัตรา (115)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมประจำภาคเรียนร่วมกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ (113)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโคร... (71)
  [ราคาขายกลาง] ตารางวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและราคากลางฯ จ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ (70)
  [ราคาขายกลาง] ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ(ปรับปรุงห้องสำนักงาน) (69)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th