คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 536  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (566)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (258)
  [ราคาขายกลาง] ตารางวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและราคากลางฯ จ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ (170)
  [ราคาขายกลาง] ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ(ปรับปรุงห้องสำนักงาน) (170)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2560 (157)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตบันทึกเทปรายการสด การแสดงชุด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” (93)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การรับนักเรียน/บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 (88)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล ... (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Bhakti Movement in India" (22)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระ... (18)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th