คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ "QA & ASEAN Community"

ผู้เขียนข่าว : เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
วันที่เขียน : 15 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 642  ครั้ง  
 Favorites  Print
ไม่มีรูปประกอบ

     สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุข และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการ "QA & ASEAN Community" เพื่อส่งเสริมแนวคิด หลักการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเป็นผู้นำทางคุณภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพระหว่างกัน ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2556 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (1049)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (426)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสและสเปน (289)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (218)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ (75)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสเปนและกีฬาฟุตบอล" (33)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (23)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษา... (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 28 (6)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (1)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th