คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 888  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) (426)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (70)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (47)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ (33)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกแล... (29)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IMUS Institute ประเทศฟิลิปปินส์ (27)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการฝึกอบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (18)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมผู้นำนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (17)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม 5 ส HU Big Cleaning Day (12)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th