คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 910  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] A new lecturer Introduction (330)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 (234)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Flipped Classroom in EFL Classroom (228)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญวิสา จันทร (169)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 (137)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] A new lecturer orientation (124)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ของสำนักหอสมุด (119)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติงานประ... (110)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Central Department Store Group นำเสนอสถานที่ฝึกงานแก่นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษา (107)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ผู้บริหารพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 (102)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th