คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 863  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการ “อบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยศาสตร์ มหาวิ... (78)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] บรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (72)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆจากป... (33)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] สาขาวิชาภาษาจีนร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ในงาน Miracle of Chinese New Year 2016 (27)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] บรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูอาจารย์ ครั้งที่ 1 (23)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต หลักสูตรภาษาจีน (20)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ชาวต่างชาติ (18)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี (17)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] “เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมเกาหลี” (13)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved. พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ Email : supawitp@nu.ac.th