คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 974  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญส่งชุดการแสดงเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษา และระดับมัธ... (2044)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 18 (603)
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (532)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำบุคลากรใหม่ (454)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาจัดโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมภาษาพม่... (346)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] สาขาวิชาภาษาเกาหลีจัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา (218)
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ] นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่2 ขึ้นไป (รหัส 60 59 58 ) ที่มีความประสงค์จะกู้กยศ.รายใหม่ เทอม1/2561 (121)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสน... (57)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานดนตรีไทย “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน... (49)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (45)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th