คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 894  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (271)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์เปิดกลุ่มวิชาโทใหม่ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ และกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา (153)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (101)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (44)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนายศรัณยวุฒิ กังวานวงศ์ไพศาล (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] KM ความผูกพันในองค์กร (19)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (18)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th