คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 905  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ (1113)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล (689)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน (670)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลลูกกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ (463)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Kunming University of Science and Technology เดินทางมาเจรจาก่อตั้ง “สถาบันขงจื่อ” (408)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (286)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล บรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศ... (199)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] English Instructors Needed (185)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Welcome our new lecturer, Mr. Gaël Cehner to the Faculty of Humanities, Naresuan University. (172)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (165)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th