คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 883  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) (363)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่2/2558 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (186)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิ... (73)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (67)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (55)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ... (53)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (32)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ (23)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมกา... (10)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th