คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 906  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาพม่าศึกษา และ สาขาวิชาภาษาไทย) (392)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา “วันมหิดล” (131)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการจัดอบรมการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาไทย (109)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (92)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ (69)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แบบฟอร์มขอใช้ห้อง HU (66)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การบรรยายแนะแนวศึกษาต่อไต้หวัน (59)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Academic Training for Primary & Secondary School teachers held by Department of English Naresuan University (42)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย (36)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย (24)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th