คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 943  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 (682)
  [ราคาขายกลาง] ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ (93)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (89)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์]  ขอเชิญชมการแสดงละครเรื่อง “พระมหาชนก” (88)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาก... (72)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานปร... (67)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ]  กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งอาจารย์ผู้มีความประสงค์ปรับเพิ่ม... (51)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการภาษาญี่ปุ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 (29)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การเสวนาทางวิชาการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” (27)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรมสวมนต์ทำนองสรภัญญะ เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (24)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th