คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2555

ผู้เขียนข่าว : เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
วันที่เขียน : 13 พฤศจิกายน 2555    
เปิดอ่าน : 1079  ครั้ง  
 Favorites  Print

     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคลินิกประกัน ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์ โดยมี ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งหารือการจัดโครงการบริการวิชาการของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของโครงการ ณ ห้องประชุม HU 1307 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (1051)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (427)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสและสเปน (289)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (220)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ (80)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสเปนและกีฬาฟุตบอล" (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (24)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษา... (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (11)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 28 (7)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th