คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา"

ผู้เขียนข่าว : เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
วันที่เขียน : 25 ตุลาคม 2555    
เปิดอ่าน : 774  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลดำเนินงานเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา" ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมอบรมและจัดทำ Workshop การเขียนผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 211 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (1051)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (427)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสและสเปน (289)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (221)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ (80)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสเปนและกีฬาฟุตบอล" (34)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษา... (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (11)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 28 (7)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th