คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Post - CAR เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

ผู้เขียนข่าว : เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
วันที่เขียน : 6 สิงหาคม 2555    
เปิดอ่าน : 847  ครั้ง  
 Favorites  Print
ไม่มีรูปประกอบ

     

ด้วย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีความประสงค์จะจัดประชุม Post - CAR โดยมีวัตถุประสงค์ประชุมสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับภาควิชา ตลอดจนหารือแนวทางการประเมินคุณภาพฯ ในรอบปีการศึกษา 2555

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านและคณาจารย์ในภาควิชา เข้าร่วมประชุม Post - CAR เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง HU 1310

ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และดำเนินการจัดส่งให้แก่หน่วยประกันคุณภาพฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 (E-Mail: kib_kae24@hotmail.com)

เอกสารแนบ: 

  1. (ตัวอย่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
  2. แบบฟอร์มแผนการพัฒนาคุณภาพ ภาควิชา..... คณะมนุษยศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2555

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (1049)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (426)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสและสเปน (289)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (218)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ (75)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสเปนและกีฬาฟุตบอล" (33)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (23)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษา... (16)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 28 (6)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (1)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th