คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมให้ความรู้คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 19 เมษายน 2562    
เปิดอ่าน : 73  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรจากงานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวการจัดกิจกรรม และให้ความรู้ เรื่อง วงจรคุณภาพ (pdca) การเขียนโครงการ การวางแผน การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้นิสิตสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุม HU 5115 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพีรศิลป์ รัศมีจันทร์ อดีตประธานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ศิษย์เก่า) มาให้ความรู้และสาธิตการจับลายผ้า การจัดดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ในงานพิธีสำคัญต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (269)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (73)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับทุนจาก Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย (51)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (44)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการติวพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที... (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาอังกฤษส่งนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการนำเสนอผลงานว... (30)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ KM “จากหิ้งสู่ห้าง งานวิจัยสู่นวัตกรรม” (21)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร “การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล” (16)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th