คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายออกจากหอพักนิสิต

ผู้เขียนข่าว : ธีรนัย  รัตนภูมิ
วันที่เขียน : 9 พฤษภาคม 2561    
เปิดอ่าน : 913  ครั้ง  
 Favorites  Print

     1.การย้ายชื่อออกจากเลขที่ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยฯ
-แจ้งย้ายปลายทาง โดยมีเจ้าบ้านเป็นผู้ยินยอม (เอกสาร-เล่มทะเบียนบ้ายที่จะย้ายเข้า+เจ้าบ้าน+ผู้จะย้ายเข้า+บัตรประจำตัวประชาชน )
2.การขอเล่มหรือเอกสารแทนทะเบียนบ้าน 
-แจ้งขอได้ที ที่ว่าการอำเภอฯ หรือ ศูนย์บริการประชาชน ณ โลตัส ท่าทอง(ใกล้มหาวิทยาลัยฯที่สุด)
-เอกสาร*บัตรประจำตัวประชาชน 
3.การย้ายทะเบียนบ้าน ไม่มีผลต่อ สิทธิ์รักษาพยาบาล (30 บาท)
4.หากต้องการเปลี่ยนหรือย้าย สิทธิ์รักษาสถานพยาบาล ต้องยื่นเรื่องต่อสถานพยาบาล นั้นๆ 
5.เมื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ย้ายออกจากหอพักนิสิตแล้ว ขอความร่วมมือ ย้ายชื่อกลับภูมิลำเนาเดิม เนื่องจากรายชื่อในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยมีจำนวนเยอะมาก ทั้งนี้ เพื่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในภูมิลำเนาของนิสิตด้วย

 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (913)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (147)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (117)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (114)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (42)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (32)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (20)
  [ข่าวการศึกษา] ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (15)
  [ข่าวการศึกษา] ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (12)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th