คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 3 ตุลาคม 2562    
เปิดอ่าน : 51  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ชั้นปีที่ 4 จัดการแสดงคอนเสิร์ต “On the way we are เส้นทางที่เราเลือกเดิน”การแสดงดนตรีเชิง EDUTAINMENT เพื่อให้นิสิตได้บูรณาการรายวิชาด้านปฏิบัติ และรายวิชาทฤษฎี และ ฝึกประสบการณ์การบรรเลงรวมวง สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการประพันธ์เพลงและการ   เรียบเรียงเสียงประสานให้ผู้ชมได้รับความรู้ด้านดนตรีและความสนุกสนาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิต คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (487)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (162)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจ... (104)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์บรรยายให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ (74)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม“ฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการรำลึกถึงMichel Legrand ผู้เป็นอัจฉริยะนักแต่... (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Music Cluster Fierce (49)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้... (9)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมบรรยายวิชาการและเยี่ยมนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ป... (4)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน... (2)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 (1)สารบัญเว็บไซต์