คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 27 กันยายน 2562    
เปิดอ่าน : 39  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นธานเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ต่ออายุราชการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

           - รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน์  (เกษียณอายุราชการ)

          - ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์ (เกษียณอายุราชการ) 

          - รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ (ต่ออายุราชการ) 

          - รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ (ต่ออายุราชการ)

          ภายในงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการในพิธีแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดงขับร้องประสานเสียงและการแสดงนาฎศิลป์ ชุด “เฉลิมมิ่งเสลา ฉลองขวัญสราญ” โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (487)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (162)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจ... (104)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์บรรยายให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ (74)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม“ฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการรำลึกถึงMichel Legrand ผู้เป็นอัจฉริยะนักแต่... (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Music Cluster Fierce (49)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้... (9)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมบรรยายวิชาการและเยี่ยมนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ป... (4)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน... (2)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 (1)สารบัญเว็บไซต์