คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 27 กันยายน 2562    
เปิดอ่าน : 32  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น  ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานภายในคณะให้มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษต่อไป 
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (487)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (162)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจ... (104)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์บรรยายให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ (74)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม“ฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการรำลึกถึงMichel Legrand ผู้เป็นอัจฉริยะนักแต่... (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Music Cluster Fierce (49)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้... (9)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมบรรยายวิชาการและเยี่ยมนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ป... (4)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน... (2)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 (1)สารบัญเว็บไซต์