คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกันฯ

ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ... (221)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาภาษาตะวันออก)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาภาษาตะวันออก) ... (730)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาดนตรีวิทยา)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาดนตรีวิทยา) ... (574)
ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ "QA & ASEAN Community"
ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ "QA & ASEAN Community" ... (642)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (704)
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ SAR และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ SAR และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ... (630)
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (KM)
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (KM) ... (682)
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1)
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1) ... (779)
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ... (1124)
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา: สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน"
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา: สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน" ... (817)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (1079)
กิจกรรม Workshop สัญจร เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (สมศ.)
กิจกรรม Workshop สัญจร เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (สมศ.) ... (1080)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา" ... (774)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันตก) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันตก) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (819)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (854)
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 13th Symposium on TQM - Best Practices In Thailand ปี 2555
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 13th Symposium on TQM - Best Practices In Thailand ปี 2555 ... (737)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2012 (4-Day Training Course)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2012 (4-Day Training Course) ... (1221)
การประชุม Post - CAR เเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
การประชุม Post - CAR เเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ... (785)
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพของภาควิชา
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพของภาควิชา ... (684)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Post - CAR เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Post - CAR เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ... (847)

จำนวนหน้า

1 | 2 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th