คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกันฯ

ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ... (346)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาภาษาตะวันออก)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาภาษาตะวันออก) ... (751)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาดนตรีวิทยา)
โครงการติดตามประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน (ภาควิชาดนตรีวิทยา) ... (591)
ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ "QA & ASEAN Community"
ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ "QA & ASEAN Community" ... (654)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (728)
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ SAR และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ SAR และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ... (645)
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (KM)
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (KM) ... (693)
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1)
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1) ... (791)
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ... (1159)
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา: สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน"
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา: สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน" ... (829)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา และภาควิชาภาษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (1106)
กิจกรรม Workshop สัญจร เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (สมศ.)
กิจกรรม Workshop สัญจร เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (สมศ.) ... (1098)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา" ... (803)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันตก) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันตก) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (863)
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2555
คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (872)
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 13th Symposium on TQM - Best Practices In Thailand ปี 2555
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 13th Symposium on TQM - Best Practices In Thailand ปี 2555 ... (748)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2012 (4-Day Training Course)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2012 (4-Day Training Course) ... (1247)
การประชุม Post - CAR เเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
การประชุม Post - CAR เเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ... (791)
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพของภาควิชา
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพของภาควิชา ... (704)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Post - CAR เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Post - CAR เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ... (873)

จำนวนหน้า

1 | 2 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th