คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชา แก่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชา แก่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ... (0)
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย “นบบูชาครูภาษาไทย”
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย “นบบูชาครูภาษาไทย” ... (5)
ประชุมอาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมอาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ... (6)
โครงการเสวนาอ่านตะวันออก ( Read The EAST)
โครงการเสวนาอ่านตะวันออก ( Read The EAST) ... (8)
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการวัฒนธรรมจีน ... (9)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 29 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 29 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ... (9)
เวทีผู้บริหารพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์
เวทีผู้บริหารพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ ... (33)
คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมกิจกรรม “NU Roadshow to schools "
คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมกิจกรรม “NU Roadshow to schools " ... (8)
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Chinese & ASEAN Arts, Chengdu University
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Chinese & ASEAN Arts, Chengdu University ... (8)
อาจารย์วราภรณ์ เชิดชู รางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์วราภรณ์ เชิดชู รางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... (20)
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในโครงการ Belt and Road Scholarship
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในโครงการ Belt and Road Scholarship ... (5)
พิธีถวายชัยมงคลสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
พิธีถวายชัยมงคลสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ... (38)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ... (41)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้แทนฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้แทนฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ... (27)
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม “NU Roadshow to schools " : กิจกรรมแนะแนวสัญจร
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม “NU Roadshow to schools " : กิจกรรมแนะแนวสัญจร ... (11)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ... (295)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... (35)
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ ... (36)
สาขาวิชาวิชาคติชนวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย “กระบวนทัศน์การศึกษาคติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21”
สาขาวิชาวิชาคติชนวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย “กระบวนทัศน์การศึกษาคติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21” ... (20)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th