คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่จากโครงการบ้านปาริสรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่จากโครงการบ้านปาริสรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ... (325)
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศ ... (294)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปเจรจาหารือแนวทางการจัดตั้งสถาบันข่งจื๊อ ณ Kunming University of Science and Technology
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปเจรจาหารือแนวทางการจัดตั้งสถาบันข่งจื๊อ ณ Kunming University of Science and Technology ... (280)
งานทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559
งานทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559 ... (271)
โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต “การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21”
โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต “การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21” ... (258)
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1 ... (358)
ทำอย่างไรจะเป็นผู้ประกอบการขั้นเทพ
ทำอย่างไรจะเป็นผู้ประกอบการขั้นเทพ ... (247)
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ... (379)
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (YUFL )
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (YUFL ) ... (477)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Yamakawa Kazuhiko จาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Yamakawa Kazuhiko จาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ... (368)
การจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกับ Kunming University of Science and Technology
การจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกับ Kunming University of Science and Technology ... (322)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ประเทศมาเลเซีย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ประเทศมาเลเซีย ... (337)
โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ไทย
โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ไทย ... (842)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง ... (389)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Park Sun Hee
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Park Sun Hee ... (312)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ของสำนักหอสมุด
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ของสำนักหอสมุด ... (437)
Central Department Store Group นำเสนอสถานที่ฝึกงานแก่นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษา
Central Department Store Group นำเสนอสถานที่ฝึกงานแก่นิสิตหลักสูตรพม่าศึกษา ... (401)
โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2559
โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2559 ... (262)
แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ... (283)
การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ... (438)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th