คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ... (344)
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัย
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัย ... (305)
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ... (378)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ... (246)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Project Steering Committee-PSC ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Project Steering Committee-PSC ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) ... (274)
บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษาเกาหลี: กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม”
บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษาเกาหลี: กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม” ... (219)
อบรมวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
อบรมวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ... (201)
โครงการบรรยายพิเศษและกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี
โครงการบรรยายพิเศษและกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี ... (213)
โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี
โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี ... (162)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (478)
การประชุมประจำภาคเรียนคณาจารย์ชาวต่างประเทศ
การประชุมประจำภาคเรียนคณาจารย์ชาวต่างประเทศ ... (236)
คณะผู้บริหารเดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ
คณะผู้บริหารเดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ... (243)
โครงการ “อำลาช่อแก้ว”
โครงการ “อำลาช่อแก้ว” ... (211)
ขอแสดงความยินดีกับคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา ... (397)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ... (246)
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน”
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน” ... (208)
โครงการ “สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์”
โครงการ “สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์” ... (208)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่จากโครงการบ้านปาริสรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่จากโครงการบ้านปาริสรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ... (294)
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศ ... (261)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปเจรจาหารือแนวทางการจัดตั้งสถาบันข่งจื๊อ ณ Kunming University of Science and Technology
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปเจรจาหารือแนวทางการจัดตั้งสถาบันข่งจื๊อ ณ Kunming University of Science and Technology ... (257)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th