คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ... (233)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร Leadership Development (NU-LD)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร Leadership Development (NU-LD) ... (307)
อธิการบดีสัญจรพบประชาคม ม.นเรศวร
อธิการบดีสัญจรพบประชาคม ม.นเรศวร ... (190)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2560 ... (511)
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 ... (229)
อาจารย์ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ ได้รับทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA)
อาจารย์ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ ได้รับทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) ... (317)
โครงการอบรมดนตรีไทยแก่ครู-นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3
โครงการอบรมดนตรีไทยแก่ครู-นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ... (371)
โครงการอภิปรายให้ความรู้เส้นทางสู่การทำตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอภิปรายให้ความรู้เส้นทางสู่การทำตำแหน่งทางวิชาการ ... (382)
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ... (428)
นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26 การแสดงละครเรื่อง “พระมหาชนก”
นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26 การแสดงละครเรื่อง “พระมหาชนก” ... (315)
การเสวนาทางวิชาการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
การเสวนาทางวิชาการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ... (303)
โครงการภาษาญี่ปุ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการภาษาญี่ปุ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ... (344)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (158)
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ... (295)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (187)
เปาบุ้นจิ้นเดอะมิวสิคัล
เปาบุ้นจิ้นเดอะมิวสิคัล ... (160)
โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2560
โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2560 ... (183)
โครงการการสืบรุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสานมนุษยศาสตร์
โครงการการสืบรุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสานมนุษยศาสตร์ ... (284)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ... (1278)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย"
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย" ... (273)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th