คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การแสดงผลงานทางด้านดนตรีไทย “ภูมิราชาดูริยานุสรณ์”
การแสดงผลงานทางด้านดนตรีไทย “ภูมิราชาดูริยานุสรณ์” ... (270)
"อำลาช่อแก้ว" ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา
"อำลาช่อแก้ว" ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ... (305)
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 2
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 2 ... (286)
กิจกรรมอบรม “Problem based Learning on Language Teaching ” สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
กิจกรรมอบรม “Problem based Learning on Language Teaching ” สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ... (300)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (222)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Korean Language and Culture Center, Ewha Womans University ประเทศเกาหลี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Korean Language and Culture Center, Ewha Womans University ประเทศเกาหลี ... (298)
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Bhakti Movement in India"
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Bhakti Movement in India" ... (280)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพิษณุโลก ... (833)
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกนำนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกนำนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (630)
คณะนักศึกษาฝึกสอนชาวเวียดนามจากมหาวิทยาลัย Hue University เข้ามอบของที่ระลึกแก่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนักศึกษาฝึกสอนชาวเวียดนามจากมหาวิทยาลัย Hue University เข้ามอบของที่ระลึกแก่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (413)
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ... (400)
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ... (339)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ... (243)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (288)
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง ... (242)
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี ... (230)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ... (260)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการทวนสอบ (Verification)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการทวนสอบ (Verification) ... (275)
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลุ่มชาติพันธุ์กับความเป็นไทย"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลุ่มชาติพันธุ์กับความเป็นไทย" ... (275)
โครงการอบรมความรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำคู่มือการปฏิบัติงาน”
โครงการอบรมความรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำคู่มือการปฏิบัติงาน” ... (440)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th