คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ... (354)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (295)
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 27
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 27 ... (354)
การแสดงบรรเลงดนตรีไทย "ดอกรักดุริยางค์"
การแสดงบรรเลงดนตรีไทย "ดอกรักดุริยางค์" ... (308)
อธิการบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
อธิการบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (288)
ภาควิชาภาษาไทยจัดการบรรยายพิเศษการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภาษาไทยและวรรณกรรมร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาภาษาไทยจัดการบรรยายพิเศษการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภาษาไทยและวรรณกรรมร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ... (306)
การบรรยายพิเศษ “แปลกแต่โดน...กิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้มีสไตล์”
การบรรยายพิเศษ “แปลกแต่โดน...กิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้มีสไตล์” ... (305)
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาดอกแก้วเกม ครั้งที่ 12
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาดอกแก้วเกม ครั้งที่ 12 ... (255)
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ ... (207)
การแสดงละครเวที เรื่อง “ตำนานรัก สัญญาใจ” ของนิสิตชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน
การแสดงละครเวที เรื่อง “ตำนานรัก สัญญาใจ” ของนิสิตชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ... (496)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตรเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Tzu Chi University, Taiwan
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตรเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Tzu Chi University, Taiwan ... (390)
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี 2560
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี 2560 ... (459)
การแสดงดนตรีนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก (Honor Recital)
การแสดงดนตรีนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก (Honor Recital) ... (247)
การประชุมคณาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมคณาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ... (347)
การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ... (249)
คณะมนุษยศาสตร์สังสรรค์ปีใหม่ 2561 “ปีจอเริงร่า”
คณะมนุษยศาสตร์สังสรรค์ปีใหม่ 2561 “ปีจอเริงร่า” ... (274)
โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ... (286)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 ... (280)
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ... (224)
โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (418)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th