คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะบุคคลจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะบุคคลจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ... (918)
มหาวิทยาลัยเนเกอรี่ ยอร์คยาโกต้า ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนเกอรี่ ยอร์คยาโกต้า ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ ... (880)
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินในการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "สมบัติของแผ่นดิน"
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินในการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"สมบัติของแผ่นดิน" ... (736)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือกับคณบดีคณะมนุษญศาสตร์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ... (927)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์ผู้สร้างชาติไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์ผู้สร้างชาติไทย ... (1440)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ... (870)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ร่วมงานงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมิตรภาพไทย – พม่า กรุงย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ร่วมงานงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมิตรภาพไทย – พม่า กรุงย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ... (1376)
คณบดี ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพเข้าร่วม โครงการนำร่องในโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วย ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยสาสตราจารย์แก้วกร เมืองแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ... (1011)
คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ ... (1067)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ คณบดีมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทูตานุฑูต และ สถานประกอบการของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเ ... (943)
การประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
การประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ... (1773)
คณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1817)
โครงการ “ก่อนดอกแก้วจะผลิบาน ชาวน้ำตาลร่วมยินดี”
โครงการ “ก่อนดอกแก้วจะผลิบาน ชาวน้ำตาลร่วมยินดี” ... (894)
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์อาวุโสผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์อาวุโสผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 ... (1604)
คณะมนุษยศาสตร์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอบางระกำ
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอบางระกำ ... (1127)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ประชุมร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ประชุมร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ... (1012)
Western Music Student’s project
Western Music Student’s project ... (929)
โครงการ “พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ”
โครงการ “พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ” ... (917)
จัดโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 9
จัดโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 9 ... (974)
โครงการภาษาศิลป์มนุษยศาสตร์
โครงการภาษาศิลป์มนุษยศาสตร์ ... (1197)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th