คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ... (1620)
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ YSU ประเทศอินโดนิเซีย
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ... (1664)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1520)
โรงเรียนรัชดาวิชาการพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์
โรงเรียนรัชดาวิชาการพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ ... (1154)
ผศ.วิรัช นิยมธรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความน่าสนใจของประเทศพม่าและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่า" แก่นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.วิรัช นิยมธรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความน่าสนใจของประเทศพม่าและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่า" แก่นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... (2475)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ... (1524)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Yangon University of Foreign Languages (YUFL) และกระทรวงศึกษาธิการพม่า
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Yangon University of Foreign Languages (YUFL) และกระทรวงศึกษาธิการพม่า ... (1871)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และกระทรวงศึกษาธิการพม่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และกระทรวงศึกษาธิการพม่า ... (1643)
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ครั้งที่ 13
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ครั้งที่ 13 ... (1347)
พิธีเปิดโครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 6
พิธีเปิดโครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 6 ... (1101)
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3 "KM การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ." ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3 ... (1124)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น ... (1219)
โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ประจำการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ประจำการ ... (1329)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอร่างตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประจำประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอร่างตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประจำประเทศไทย ... (1711)
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง ... (1188)
งานบริการการศึกษาจัดโครงการสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (โดยนิสิตที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง HU ๑๓๐๗ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ... (1105)
พิธีรับ-มอบและปลูกต้นซากุระไทย-ญี่ปุ่น
พิธีรับ-มอบและปลูกต้นซากุระไทย-ญี่ปุ่น ... (1643)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Universitas Hindu Indonesia
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Universitas Hindu Indonesia ... (1369)
โครงการ”วันเกียรติยศ”
โครงการ”วันเกียรติยศ” ... (1118)
สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พม่าศึกษา
สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พม่าศึกษา ... (1115)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th