คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกคณะมนุษยศาสตร์แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกคณะมนุษยศาสตร์แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ... (1349)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดในฐานะเจ้าภาพร่วม โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดในฐานะเจ้าภาพร่วม โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์” ... (1085)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมตักบาตรพระ 355 รูป
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมตักบาตรพระ 355 รูป เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ... (915)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ... (1941)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QS ๒๓๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ... (1178)
อาจารย์ผู้รับทุนชาวพม่าภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยจาก YUFL เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับทุนชาวพม่าภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยจาก YUFL เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (1131)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมถวายสลากภัต ณ วัดคูหาสวรรค์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมถวายสลากภัต เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ วัดคูหาสวรรค์ จัดโดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ... (1512)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ... (1256)
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง ... (1474)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมประชุมโครงการพันธมิตรวิชาการกับ SIFA
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมประชุมโครงการพันธมิตรวิชาการกับ SIFA ... (1333)
บทสัมภาษณ์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่ออยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน
บทสัมภาษณ์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่ออยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน ... (961)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ... (2446)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น “การขับเคลื่อนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่ 21 สู่ประชาคมอาเซียน”
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็น “การขับเคลื่อนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่ 21 สู่ประชาคมอาเซียน” ... (1641)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) ... (1131)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครู - อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครู - อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ... (1406)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555 ... (1584)
คณะผู้บริหาร YUFL และคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้บริหาร YUFL และคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1899)
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ... (1606)
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ YSU ประเทศอินโดนิเซีย
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ... (1631)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1484)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th