คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (2047)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน +1 (เขมร พม่า ลาว เวียดนามและจีน)จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน +1 (เขมร พม่า ลาว เวียดนามและจีน)จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (2336)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ... (1044)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ... (968)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1151)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 22 ปี
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 22 ปี ... (2082)
การประชุมวิชาการมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 1: ภาษาอังกฤษในบริบทไทยและอาเซียน
การประชุมวิชาการมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 1: ภาษาอังกฤษในบริบทไทยและอาเซียน ... (1997)
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตโครงการความร่วมมือกองทัพบก
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ภาควิชาดนตรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมนิสิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ... (1211)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมล่ามภาษาไทย-เมียนมาร์ ระดับสูง
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมล่ามภาษาไทย-เมียนมาร์ ระดับสูง ... (888)
โครงการ“เทิดไท้องค์นเรศ ปกเกศมนุษยศาสตร์ประกาศคำปฏิญญา” ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการ“เทิดไท้องค์นเรศ ปกเกศมนุษยศาสตร์ประกาศคำปฏิญญา” ประจำปีการศึกษา 2555 ... (1389)
พิธีเปิดโครงการอบรมล่ามภาษาไทย - เมียนมาร์ ระดับสูง
พิธีเปิดโครงการอบรมล่ามภาษาไทย - เมียนมาร์ ระดับสูง ... (1442)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตดงโดก)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตดงโดก) ... (1480)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ... (994)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลลาว สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลลาว สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... (1277)
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนิสิตระบบรับตรงฯ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (1297)
โครงการสัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
โครงการสัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ... (925)
โครงการนบบูชา ครูภาษาไทย
โครงการนบบูชา ครูภาษาไทย ... (951)
โครงการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ... (1636)
โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์
โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ... (1208)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mrs.Suci Sundusiah
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mrs.Suci Sundusiah ... (1011)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th