คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการ“มนุษยศาสตร์ร้อยรวมร่วมใจ สืบสานสายใยชาวดอกแก้ว”
โครงการ“มนุษยศาสตร์ร้อยรวมร่วมใจ สืบสานสายใยชาวดอกแก้ว” ... (1243)
โครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์
โครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ... (1736)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ต้า
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ต้า ... (1018)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (2066)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน +1 (เขมร พม่า ลาว เวียดนามและจีน)จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน +1 (เขมร พม่า ลาว เวียดนามและจีน)จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (2350)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ... (1053)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ... (984)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้ามอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1167)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 22 ปี
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 22 ปี ... (2115)
การประชุมวิชาการมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 1: ภาษาอังกฤษในบริบทไทยและอาเซียน
การประชุมวิชาการมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 1: ภาษาอังกฤษในบริบทไทยและอาเซียน ... (2020)
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตโครงการความร่วมมือกองทัพบก
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ภาควิชาดนตรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมนิสิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ... (1228)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมล่ามภาษาไทย-เมียนมาร์ ระดับสูง
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมล่ามภาษาไทย-เมียนมาร์ ระดับสูง ... (899)
โครงการ“เทิดไท้องค์นเรศ ปกเกศมนุษยศาสตร์ประกาศคำปฏิญญา” ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการ“เทิดไท้องค์นเรศ ปกเกศมนุษยศาสตร์ประกาศคำปฏิญญา” ประจำปีการศึกษา 2555 ... (1399)
พิธีเปิดโครงการอบรมล่ามภาษาไทย - เมียนมาร์ ระดับสูง
พิธีเปิดโครงการอบรมล่ามภาษาไทย - เมียนมาร์ ระดับสูง ... (1454)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตดงโดก)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตดงโดก) ... (1493)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ... (1009)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลลาว สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลลาว สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... (1287)
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนิสิตระบบรับตรงฯ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (1312)
โครงการสัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
โครงการสัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ... (937)
โครงการนบบูชา ครูภาษาไทย
โครงการนบบูชา ครูภาษาไทย ... (959)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th