คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์ ... (163)
การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Postmodernism and Research”
การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Postmodernism and Research” ... (310)
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ... (226)
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการจีนศึกษา เนื่องในวันสารทจีน
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการจีนศึกษา เนื่องในวันสารทจีน ... (269)
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ... (194)
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ... (165)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ... (292)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ... (295)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ... (189)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมถวายคำนับต่อหน้าพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมถวายคำนับต่อหน้าพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ... (186)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ใน “โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ใน “โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง” ... (168)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ชี้แจงเกณฑ์การประมินและการกรอกภาระงานตามรอบประเมินรอบที่ 2 ให้คณาจารย์ภายในคณะทราบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ชี้แจงเกณฑ์การประมินและการกรอกภาระงานตามรอบประเมินรอบที่ 2 ให้คณาจารย์ภายในคณะทราบ ... (155)
คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมดนตรีไทยแก่ครู-นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4
คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมดนตรีไทยแก่ครู-นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ... (290)
คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง ... (245)
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ตัวแทนหลักสูตรภายในคณะ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ตัวแทนหลักสูตรภายในคณะ ... (392)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวของบุคลากรสายสนับสนุน และการวัดผลสำเร็จของงาน”
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวของบุคลากรสายสนับสนุน และการวัดผลสำเร็จของงาน” ... (287)
โครงการสัมมนาอาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2561 “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคใหม่”
โครงการสัมมนาอาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2561 “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคใหม่” ... (366)
ผู้บริหารพบนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2
ผู้บริหารพบนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 ... (277)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (153)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงของนิสิตภาควิชาภาษาไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ... (138)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th