คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ... (993)
โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ
โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ... (1020)
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง ... (965)
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ... (3849)
โครงการ"สานสามัคคี มนุษยศาสตร์"
โครงการ"สานสามัคคี มนุษยศาสตร์" ... (1000)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 “การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 “การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน” ... (1173)
“ราตรีสีขาว ดอกแก้วสุวรรณภิงคาร” ครั้งที่ 2
“ราตรีสีขาว ดอกแก้วสุวรรณภิงคาร” ครั้งที่ 2 ... (1119)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ... (942)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ... (1409)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้า่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้า่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ... (1074)
การแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ "ดอกแก้วเกม" ครั้งที่ 7
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ... (1178)
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ... (1123)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวต่างประเทศประจำภาควิชาภาษาตะวันออก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวต่างประเทศประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ... (2379)
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนสรรพวิทยาคม และหอการค้าจังหวัดตาก
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนสรรพวิทยาคม และหอการค้าจังหวัดตาก ... (1348)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ... (1125)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) สหภาพพม่า
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) สหภาพพม่า ... (1964)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จากสหภาพพม่าในโอกาสสำเร็จการศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จากสหภาพพม่าในโอกาสสำเร็จการศึกษา ... (1050)
โครงการสัมมนาผู้บริหารและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส) ณ ห้องประชุม ๒๑๐ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1131)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้ามอบเทวรูปหล่อพระสยามเทวาธิราช เพื่อแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้ามอบเทวรูปหล่อพระสยามเทวาธิราช เพื่อแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1680)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Pendidikan Indonesia
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Pendidikan Indonesia ... (1263)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th