คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ... (3790)
โครงการ"สานสามัคคี มนุษยศาสตร์"
โครงการ"สานสามัคคี มนุษยศาสตร์" ... (984)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 “การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 “การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน” ... (1161)
“ราตรีสีขาว ดอกแก้วสุวรรณภิงคาร” ครั้งที่ 2
“ราตรีสีขาว ดอกแก้วสุวรรณภิงคาร” ครั้งที่ 2 ... (1108)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ... (929)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ... (1398)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้า่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้า่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 ... (1064)
การแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ "ดอกแก้วเกม" ครั้งที่ 7
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ... (1166)
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ... (1084)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวต่างประเทศประจำภาควิชาภาษาตะวันออก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวต่างประเทศประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ... (2324)
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนสรรพวิทยาคม และหอการค้าจังหวัดตาก
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนสรรพวิทยาคม และหอการค้าจังหวัดตาก ... (1337)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ... (1113)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) สหภาพพม่า
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) สหภาพพม่า ... (1917)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จากสหภาพพม่าในโอกาสสำเร็จการศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จากสหภาพพม่าในโอกาสสำเร็จการศึกษา ... (1037)
โครงการสัมมนาผู้บริหารและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส) ณ ห้องประชุม ๒๑๐ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1104)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้ามอบเทวรูปหล่อพระสยามเทวาธิราช เพื่อแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้ามอบเทวรูปหล่อพระสยามเทวาธิราช เพื่อแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1666)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Pendidikan Indonesia
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Pendidikan Indonesia ... (1252)
โครงการ“มนุษยศาสตร์ร้อยรวมร่วมใจ สืบสานสายใยชาวดอกแก้ว”
โครงการ“มนุษยศาสตร์ร้อยรวมร่วมใจ สืบสานสายใยชาวดอกแก้ว” ... (1233)
โครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์
โครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ... (1707)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ต้า
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ต้า ... (1007)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th